Ανακοινώσεις


Προκήρυξη διαγωνισμού για Αγορά υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – ΥΕΕΒΤ- (Αρ. Διαγωνισμού: ΥΕΕΒΤ/ΥΒΤ/04/16) - 09/09/2016

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για Μίσθωση Υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται στα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου.

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας http://www.myapp.mcit.gov.cy

Τα έγγραφα του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στην ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ» / «ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας


Σχετικά Αρχεία:

MY_YEEBT-Προκήρυξη.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 314,49Kb)