Ανακοινώσεις


Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Master καθώς επίσης και Διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες - 08/11/2018

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των έγκυρων αιτήσεων μετά την εξέταση όλων των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε Τελικό Πίνακα Αξιολόγησης που περιλαμβάνει τον αριθμό ταυτότητας του αιτητή, την βαθμολογία που εξασφάλισε η κάθε αίτηση μετά την εξέταση των ενστάσεων, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονταν στην Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και ποιοι έχουν εξασφαλίσει υποτροφία.


Σχετικά Αρχεία:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 316,85Kb)