Ανακοινώσεις


Εγκριμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης ικανοί να διοργανώσουν εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες - 20/09/2016

Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 3(3) του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο Οργανισμός Αξιολόγησης Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π.166/2016)
Εγκριμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης ικανοί να διοργανώσουν εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες

O Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας ασκώντας εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 3 του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο Οργανισμός Αξιολόγησης Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π.166/2016), και αφού εξέτασε την αίτηση του «Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών» βάση των κριτηρίων που καθορίζονται στην Κ.Δ.Π.166/2016 αποφάσισε να εγκρίνει το «Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών» ως οργανισμό αξιολόγησης ικανό να διοργανώνει εξετάσεις, η επιτυχία των οποίων αποτελεί τεκμήριο ότι το επιτυχόν πρόσωπο κατέχει ένα από τα προσόντα που απαιτούνται για να εγγραφή του στο μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων.

Επισημάνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας η παρακολούθηση σεμιναρίων δεν αποτελεί προϋπόθεση για να παρακαθίσει κάποιος σε εξέταση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

12 Σεπτεμβρίου 2016

Αρ.Φακ.:8.4.02.8.1


Σχετικά Αρχεία:

ΑΝΑΚ_Εgkrisis organismon axiologisis.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 331,43Kb)