Ανακοινώσεις


Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες - 24/10/2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των έγκυρων αιτήσεων που έχουν παραληφθεί. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε Πίνακα Αξιολόγησης που περιλαμβάνει τον αριθμό ταυτότητας του αιτητή και την βαθμολογία που εξασφάλισε η κάθε αίτηση, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονταν στην Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Αιτήσεις οι οποίες κρίθηκαν ότι δεν πληρούσαν τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις όπως αυτές αναγράφονταν στην σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δεν έχουν τύχει αξιολόγησης.

Όλοι οι αιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής Γραπτής Ένστασης προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Μετά την εξέταση των Ενστάσεων το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα ανακοινώσει τον Τελικό Πίνακα Αξιολόγησης και τους Αιτητές που θα εξασφαλίσουν υποτροφία.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

24 Οκτωβρίου 2016


Σχετικά Αρχεία:

Αποτελέσματα_υποτροφιών_2016-17.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 123,8Kb)