Ανακοινώσεις


Θέση Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας στη ΜΑΕΕ της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες - Πίνακας βαθμολόγησης αιτήσεων υποψηφίων - 29/12/2014

Θέση Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες.


Πιο κάτω παρουσιάζεται ο πίνακας βαθμολόγισης αιτήσεων των υποψηφίων για τη θέση Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας με τους όρους επιτόπιου προσωπικού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τις Διατάξεις για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού των διπλωματικών και άλλων αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό.
-


Σχετικά Αρχεία:

Πίνακας Βαθμολόγησηγς Αιτήσεων.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 429,9Kb)