Υπ. Εμπορίου 05/1614/09/2016
Προσφορά για ενοικίαση χώρου/τεχνικού εξοπλισμού και εστίαση (catering) για επιχειρηματικό συνέδριο στο Εδιμβούργο