Υπ. Εμπορίου 02/1630/08/2016
Προσφορά για ενοικίαση αίθουσας τροφοδοσίας, τεχνικού εξοπλισμού, μετάφρασης και προσκλήσεων για τη διοργάνωση ιατρικού φόρουμ στις 29 Σεπτ. 2016, Μόσχα για προώθηση και προβολή των ιατρικών υπηρεσιών της Κύπρου στη Ρωσική Ομοσπονδία