Υπ. Εμπορίου 07/1611/10/2016
Προσφορά του εκδοτικού οίκου «Osterreichischer Wirtschaftsverlag GmbH» και της ειδικευμένης ιστοσελίδας «OIZ - Osterreichischer lmmοbilienzeitung» για καταχώρηση ενός δισέλιδου άρθρου για την προώθηση ακινήτων και έργων της κυπριακής κτηματαγοράς στην Αυστρία