Ανακοινώσεις


Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις - 06/12/2016

Η Στατιστική Υπηρεσία, στις 02/12/2016 ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας, "Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις το 2016". 

Η έρευνα κατέδειξε σημαντική αύξηση κατά το 2015, στον Τομέα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου ύψους 20,6% στις αγορές που διενεργήθηκαν μέσω διαδικτύου, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Πρόσθετα, το ποσοστό των παραγγελιών απο ιστότοπους που έλαβαν οι επιχειρήσεις ανήρθε στο 12,4%, ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων μέσω διαδικτύου.

Για εύκολη αναφορά παρατίθενται πιο κάτω τα αποτελεσματα της έρευνας.


Σχετικά Αρχεία:

ICT_Enterprises_Press_Release-2016-EL-021216.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 709,7Kb)

ICT_ENT-Summary_Results-2016-EL-021216.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1982,18Kb)

ICT_USAGE-ENT-2016-EL-021216 (1).xls
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Excel για να ανοίξει (Μέγεθος: 589,51Kb)