Ανακοινώσεις


Διαθέσιμο Βιομηχανικό Οικόπεδο στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού - 27/11/2017Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι στην Κυβερνητική Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού υπάρχει ένα διαθέσιμο βιομηχανικό οικόπεδο για εκμίσθωση για εγκαταστάσεις υγραερίου:

Ένα οικόπεδο έκτασης 17.000 τ.μ. περίπου

Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση στο ειδικό έντυπο για εκμίσθωση του πιο πάνω οικοπέδου με σκοπό την ανάγερση εγκαταστάσεων υγραερίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 22/12/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.