Ανακοινώσεις


Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων για το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων - 06/12/2019

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του Σχεδίου Χορηγιών για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων, το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Έχουν υποβληθεί 509 αιτήσεις μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ (https://fundingapps.mcit.gov.cy) και η αξιολόγηση τους θα γίνει με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων. Το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης, που φθάνει τα €6 εκατομμύρια.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
06 Δεκεμβρίου 2019


Σχετικά Αρχεία:

Ανακοίνωση_Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 505,63Kb)