Ανακοινώσεις


Ανανέωση Διάρκειας Ισχύος Καταλόγου Δικαιούχων Διαγωνισμού ΥΕΕΒΤ/ΥΒΤ/04/16 - 19/12/2017


Αρ. Φακ.: 5.2.6.3.4.1.2.1

19 Δεκεμβρίου 2017


Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΥΕΕΒΤ/ΥΒΤ/04/16

Αγορά υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – ΥΕΕΒΤ
Οριστικός κατάλογος κατάταξης δικαιούχων


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ), ως αναθέτουσα αρχή του υπό αναφορά διαγωνισμού και με βάση τις διατάξεις της Παραγράφου 4.2. των εγγράφων του Διαγωνισμού με αριθμό «ΥΕΕΒΤ/ΥΒΤ/04/16», ανανεώνει τη διάρκεια ισχύος του οριστικού «Κατάλογου Δικαιούχων» για περίοδο 12 μηνών – ήτοι μέχρι 29/12/2018, όπως αυτός έχει οριστικοποιηθεί στις 29/12/2016.


Σχετικά Αρχεία:

Οριστικός_Κατάλογος_Δικαιούχων_Διαγωνισμού.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 252,05Kb)

Ανακοίνωση_19_12_2017.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 457,68Kb)