Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Υπουργείου Ενέργειας, Eμπορίου και Βιομηχανίας για Διαθέσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα στις Βιομηχανικές Περιοχές Κοκκινοτριμιθιάς, Εργατών, Πάφου (Αγία Βαρβάρα), Αραδίππου και στην Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου - 19/02/2020

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι υπάρχουν τα πιο κάτω διαθέσιμα οικόπεδα, για εκμίσθωση, στις Βιομηχανικές Περιοχές Κοκκινοτριμιθιάς, Εργατών, Πάφου (Αγία Βαρβάρα), Αραδίππου και στην Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου (πρώην Ελεύθερη Ζώνη).

(α) Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς
Τρία οικόπεδα εμβαδού 2.000 τ.μ., 3.840 τ.μ., και 3.776 τ.μ..

(β) Βιομηχανική Περιοχή Εργατών
Δύο οικόπεδα εμβαδού 5.171 τ.μ. και 2.788 τ.μ..

(γ) Βιομηχανική Περιοχή Πάφου (Αγία Βαρβάρα)
Τέσσερα οικόπεδα εμβαδού 2.215 τ.μ., 2.713 τ.μ. , 2.768 τ.μ., 2.450 τ.μ.

(δ) Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου
Τρία οικόπεδα εμβαδού 2.938 τ.μ., 3.794 τ.μ., και 2.817 τ.μ..

(ε) Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου
Πέντε οικόπεδα εμβαδού 2.375 τ.μ., 2.520 τ.μ., 3.784 τ.μ., 3.587 τ.μ., και 3.444 τ.μ.


Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση στο ειδικό έντυπο για εκμίσθωση με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την Τρίτη, 31 Μαρτίου, 2020.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι περί Ακίνητου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμοί του 1990 (Κ.Π.Π. 164/90) και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στα πιο κάτω τηλέφωνα:

  • 22867129 (Β.Π Κοκκινοτριμιθιάς, Β.Π Αραδίππου)
  • 22867170 (Β.Π Εργατών)
  • 22867125/ 24816164 (Β&Ε.Π Αραδίππου)
  • 22867258 (Β.Π Πάφου (Αγ. Βαρβάρα))


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

19/02/2020

8.1.1.2.2


Σχετικά Αρχεία:

Appl_ind_area.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 220,6Kb)