Ανακοινώσεις


Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας στο 4ο Ενεργειακό Συμπόσιο με θέμα «Ενέργεια: Ώρα για αποφάσεις», στο ξενοδοχείο Hilton Park - 08/12/2015

Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στο 4ο Ενεργειακό Συμπόσιο με θέμα «Ενέργεια: Ώρα για αποφάσεις», στο ξενοδοχείο Hilton Park,
τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 5 μ.μ.

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα, καταρχάς, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του 4ου Ενεργειακού Συμποσίου Κύπρου, το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την εταιρεία Financial Media Way, για την ευγενική τους πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στις φετινές του εργασίες, που αφορούν μια άκρως ενδιαφέρουσα θεματολογία, υπό τον πλέον επίκαιρο τίτλο «Ενέργεια: Ώρα για αποφάσεις».

Όπως είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, στο παρόν στάδιο το ενεργειακό μας σύστημα, όντας μικρό και απομονωμένο και χωρίς διασύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, βασίζεται στη χρήση εισαγόμενων υγρών καυσίμων για σκοπούς κίνησης και ηλεκτροπαραγωγής.

Σήμερα, η μοναδική υπαλλακτική μορφή ενέργειας στην Κύπρο είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες το 2014 συνεισέφεραν κατά 8.7% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας. Πρόκειται για τομέα στον οποίο, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, επενδύουμε μεθοδευμένα για επίτευξη των υποχρεωτικών μας στόχων του χρονικού ορίζοντα 2020 – κι’ αυτό χωρίς να επαναπαυόμαστε από το γεγονός ότι έχει υπερκαλυφθεί ήδη ο ενδιάμεσος ενδεικτικός στόχος πορείας του 7,45% που καθορίζει η σχετική Οδηγία για τις ΑΠΕ για τη διετία 2015-2016.

Με απώτερο στόχο, λοιπόν, τη μείωση του κόστους ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η Κυβέρνηση έχει τροχοδρομήσει καλά στοχευόμενες δράσεις, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού, στην εισαγωγή και χρήση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, στην περαιτέρω προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και, συγκεκριμένα, της χρήσης αποκεντρωμένων συστημάτων αυτοπαραγωγής ή net metering, στην προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, στην αξιοποίηση των γηγενών αποθεμάτων φυσικού αερίου και στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της χώρας μας.

Αναφέρω ενδεικτικά τα δύο Σχέδια Χορηγιών που το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πριν από δύο εβδομάδες και αφορούν, το πρώτο, την αντικατάσταση ηλιακών θερμοσίφωνων για οικίες και, το δεύτερο, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη χρήση net metering και για αυτοπαραγωγή. Ειδικότερα για το δεύτερο Σχέδιο, να σημειώσω πως αυξάνει τη μέγιστη δυναμικότητα του net metering από 3 kW σε 5 kW, ενώ διευρύνει και τους δικαιούχους των συστημάτων αυτών πέραν των οικιακών καταναλωτών, με τη συμπερίληψη και των εμπορικών. Επιπλέον, αυξάνει τη μέγιστη δυναμικότητα των συστημάτων φωτοβολταϊκών που χρησιμοποιούνται από εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές για σκοπούς αυτοπαραγωγής, από 0,5 MW σε 2 ΜW.

Εξαιρετικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων μας είναι οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε, Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς, Ρυθμιστική Αρχή και Υπουργείο Ενέργειας, για προώθηση της εφαρμογής κατάλληλων Κανόνων Αγοράς και της υιοθέτησης ενός νέου μοντέλου λειτουργίας της αγοράς. Σκοπός μας ακριβώς, η ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και η διευκόλυνση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.

Είναι, πάντως, σαφές πως αναπόσπαστο κομμάτι της αλυσίδας για βέλτιστη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας είναι η δημιουργία των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών. Προς τούτο, η Κυπριακή Δημοκρατία προωθεί το EuroAsia Interconnector, το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ με υποθαλάσσιο καλώδιο, καθώς και δύο έργα φυσικού αερίου. Το πρώτο είναι ο διασυνοριακός αγωγός αερίου «EastMed Pipeline», ο οποίος θα διασυνδέει τα κοιτάσματα της Κύπρου με την Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Το δεύτερο έχει ονομαστεί «Removing internal bottlenecks in Cyprus to end isolation and to allow for the transmission of gas from East Med» και είναι ένα έργο ειδικά στοχευμένο για τις ανάγκες της Κύπρου, το οποίο θα βοηθήσει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης και θα επιτρέψει τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στην Κύπρο.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει τα εν λόγω έργα στη νέα λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος που υιοθετήθηκε πολύ πρόσφατα. Μάλιστα, τα έργα αυτά δύνανται πλέον να επωφεληθούν από ταχείες διαδικασίες χορήγησης αδειών και περιβαλλοντικής αξιολόγησης, καθώς επίσης και σχετικής χρηματοδότησης από τη Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”.

Αγαπητοί Σύνεδροι,

Ως ειδικοί και ως γνώστες των ευαίσθητων θεμάτων υδρογονανθράκων, είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνεστε την έγνοια της Κυβέρνησής μας να παραμείνουμε προσηλωμένοι στον στρατηγικό μας στόχο για εκμετάλλευση των ενδογενών μας αποθεμάτων φυσικού αερίου, συνειδητά επιλέγοντας να μην προβαίνουμε σε δημόσιες δηλώσεις προτού υπάρξουν πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα – δηλώσεις που ενδεχομένως να αποδειχθούν εκ των υστέρων ιδιαίτερα επιζήμιες στον εν εξελίξει προγραμματισμό και τη μεθοδική υλοποίηση των σχεδιασμών μας.

Συνεχίζοντας, λοιπόν, με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση της στρατηγικής μας για αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου, πετύχαμε να έχουμε πρόσφατα δύο ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις. Η πρώτη αφορά στη συμφωνία για προσθήκη της βρετανικής BG Group στους αδειούχους του ερευνητικού τεμαχίου 12, με τους οποίους το Υπουργείο Ενέργειας βρίσκεται σήμερα σε εντατικές συζητήσεις για διαμόρφωση του βέλτιστου Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής του κοιτάσματος «Αφροδίτη». Η εν λόγω συμφωνία, μεταξύ της Noble Energy και της BG International για παραχώρηση στην τελευταία του 35% των δικαιωμάτων στο τεμάχιο 12, αποτελεί ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στις ενεργειακές προοπτικές της κυπριακής ΑΟΖ από μια εταιρεία με σημαντικές τεχνικές, οικονομικές και εμπορικές δυνατότητες. Παράλληλα, η συμφωνία ουσιωδώς ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης φυσικού αερίου από το τεμάχιο 12, καθώς η BG Group συμμετέχει και διαχειρίζεται το τερματικό υγροποίησης φυσικού αερίου στο Idku, της Αιγύπτου.

Η δεύτερη σημαντική εξέλιξη ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη Πέμπτη, με την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της ανανέωσης, για περίοδο δύο ετών, της άδειας έρευνας υδρογονανθράκων στη γαλλική εταιρεία TOTAL, στο τεμάχιο 11 εντός της ΑΟΖ μας.

Επιτρέψτε μου να σημειώσω, επίσης, εδώ ότι το ερευνητικό της πρόγραμμα στην ΑΟΖ της Κύπρου, όπως αυτό καθορίζεται στο σχετικό συμβόλαιο με την Κυπριακή Δημοκρατία, συνεχίζει και η ιταλοκορεάτικη κοινοπραξία ENI/KOGAS, αδειούχος των ερευνητικών τεμαχίων 2, 3 και 9.

Είναι, πάντως, εξόφθαλμα προφανές σε όλους τους ενδιαφερόμενους πως μετά και από την πρόσφατη ανακάλυψη του κοιτάσματος «Zohr» στην ΑΟΖ της Αιγύπτου, οι εξελίξεις γενικότερα στον τομέα των υδρογονανθράκων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι ραγδαίες σε επίπεδο γεωλογικό, γεωπολιτικό και εμπορικό. Η περιοχή μας αναβαθμίζεται ενεργειακά και αυτό είναι βέβαιο πως θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην Κυπριακή Δημοκρατία, αφού προσδίδει περισσότερη βαρύτητα στις εναλλακτικές οδούς και πηγές ανεφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο.

Κυρίες και κύριοι.

Απολογούμαι αν μακρηγόρησα. Όμως, πρέπει να πω κλείνοντας ότι η χώρα μας αναμφίβολα έχει διεξέλθει της «ώρας των αποφάσεων» και – ας μου επιτραπεί η έκφραση – προχώρησε ήδη στην «ώρα των δράσεων», σε όλους τους τομείς της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των υδρογονανθράκων. Δράσεις που διαμορφώνουν μάλιστα, με σταθερά και μεθοδικά βήματα, ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό μοντέλο στη χώρα μας, η οποία με τα δικά της πλέον αποθέματα φυσικού αερίου έχει όλα τα εχέγγυα να μπορεί να βασίζεται στον ενεργειακό τομέα για την οικονομική της ανάκαμψη και ευημερία.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες αυτού του 4ου Ενεργειακού Συμποσίου.


Σχετικά Αρχεία:

Energiako_Simposio_7_12_2015.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 319,81Kb)