Ανακοινώσεις


Σχέδιο «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» - Εξυπηρέτηση Κοινού - 18/04/2018

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ), λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που υποβάλλονται κυρίως τηλεφωνικά, ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, κατάλογος με τις απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που υποβάλλονται από ενδιαφερόμενους.

Ενόψει των πιο πάνω, για να διασφαλιστεί η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, έχουν γίνει οι ακόλουθες διευθετήσεις:

1. Ο κατάλογος ερωτήσεων – απαντήσεων θα εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, βάσει των πρόσθετων αποριών που υποβάλλονται προς το Υπουργείο.
2. Το κοινό προτρέπεται όπως προτού υποβάλει κάποιο ερώτημα, μελετήσει τόσο τον Οδηγό του Σχεδίου όσο και τον κατάλογο με Ερωτήματα – Απαντήσεις που έχει αναρτηθεί.
3. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση για απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει αναρτηθεί, θα γίνεται καθημερινά μόνο μεταξύ των ωρών 12:00 και 14:00, στα πιο κάτω τηλέφωνα: 22867190, 22867202, 22867180, 22867100 και 22867148
4. Ερωτήματα από Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες, μπορούν να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση alizides@mcit.gov.cy