Ανακοινώσεις


Εγκεκριμένοι Εξεταστικοί Οργανισμοί για την Πιστοποίηση των εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - 12/10/2016Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δυνάμει της παραγράφου 5 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο φορέας κατάρτισης και ο εξεταστικός οργανισμός εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, ή /και ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, ή /και γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας και διαδικασία αξιολόγησής τους) Διατάγματος του 2013 (Κ.Δ.Π.442/2013) και αφού διαπιστώθηκε ότι τηρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 6 του ιδίου Διατάγματος για σκοπούς διοργάνωσης εξετάσεων σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα-

εγκρίνει το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ως εξεταστικό οργανισμό για εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, με περίοδο ισχύος από 15/7/2016 έως 14/7/2019.

Αρ. Έγκρισης: 2016/02
Ημερομηνία Έγκρισης: 8/7/2016

Σημείωση:
Η αρμόδια αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της, να αναστείλει την έγκριση εξεταστικού οργανισμού ο οποίος δεν συνεχίζει τα πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 6, της Κ.Δ.Π.442/2013.
Σχετικά Αρχεία:

Egkekrimenoi_Exetastikoi_Organismoi.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 186,59Kb)