Ανακοινώσεις


Ημερίδα με θέμα: "Κέντρο Αριστείας στην Προσομοίωση και την Επιστήμη Δεδομένων - Οφέλη για τις Κυπριακές Επιχειρήσεις" - 02/04/2018


Το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογισμικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) του Ινστιτούτου Κύπρου και το Κέντρο Παραγωγικότητας συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Κέντρο Αριστείας στην Προσομοίωση και την Επιστήμη Δεδομένων - Οφέλη για τις Κυπριακές Επιχειρήσεις» η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαΐου 2018.

Η ημερίδα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν από ευκαιρίες που προσφέρουν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της προηγμένης πληροφορικής και της ανάλυσης δεδομένων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογισμικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) του Ινστιτούτου Κύπρου λειτουργεί από το 2009, ενώ από το 2012 παρέχει πρόσβαση στον υπερυπολογιστή του στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και στη Μετεωρολογική υπηρεσία για τη καθημερινή πρόβλεψη του καιρού. Μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου SIMDAS (http://simdas.eu) που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 το Ινστιτούτο Κύπρου στοχεύει στην αναβάθμιση του CaSToRC σε Κέντρο Αριστείας στην Προσομοίωση και την Επιστήμη Δεδομένων. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας έγινε και η σύναψη συμφωνίας για συνεργασία με το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) για την αξιοποίηση του εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας του ΚΕΠΑ που αναπτύχθηκε μέσω του συγχρηματοδοτούμενου από την Κυβέρνηση της Ελβετίας έργου για εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕΠΑ.

Ο κύριος στόχος του Κέντρου Αριστείας είναι να διαπρέπει στη διεπιστημονική έρευνα αλλά και να παρέχει τεχνογνωσία και υπολογισμική υποδομή στις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα. Η δημιουργία ενός τέτοιου Κέντρου Αριστείας που δραστηριοποιείται σε έναν τομέα τοπικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας σημασίας σε συνεργασία με κυβερνητικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις, θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τα οφέλη της έρευνας, θα προωθήσει τις κρατικές επενδύσεις και την υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών. Ειδικότερα, το αναβαθμισμένο Κέντρο στοχεύει να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο στη στήριξη επιχειρήσεων που συλλέγουν ή διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων για την περεταίρω αξιοποίησή τους για να αποκτήσουν επιχειρηματικά πλεονεκτήματα, να καταστούν πιο ανταγωνιστικές και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις από τη λειτουργία του Κέντρου Αριστείας είναι πολλαπλά:
  • Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση ενός σύγχρονου εργατικού δυναμικού για αξιοποίηση δομημένων δεδομένων (π.χ. αριθμητικά δεδομένα) και μη δομημένων δεδομένων (π.χ. κείμενα, εικόνες, βίντεο).
  • Πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για αποτελεσματικότερη διαχείριση δεδομένων και για το σχεδιασμό επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής.
  • Μεγαλύτερη εμπλοκή των επιχειρήσεων στην έρευνα και καινοτομία που αποσκοπεί στη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν, στην εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών από το προφίλ των πελατών τους, στο εξατομικευμένο μάρκετινγκ κλπ.
  • Πρόσβαση σε εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων από κοινού με το κέντρο, που θα προάγουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις τοπικές και ευρωπαϊκές αγορές.
  • Ευκαιρίες δικτύωσης μέσω των προγραμμάτων για επιχειρήσεις των στρατηγικών εταίρων του CaSToRC, όπως του Ερευνητικού Κέντρου του Jόlich στη Γερμανία και του Εθνικού Κέντρου Προηγμένης Πληροφορικής και Εφαρμογών (NCSA) των ΗΠΑ.

Η συμμετοχή στην ημερίδα θα δώσει στις επιχειρήσεις και οργανισμούς την ευκαιρία να ενημερωθούν για το ευρωπαϊκό έργο αναβάθμισης του CaSToRC σε Κέντρο Αριστείας και να διατυπώσουν τις ανάγκες τους για επιμόρφωση, υπηρεσίες και υποδομές σε σχέση με την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας προκειμένου να συμπεριληφθούν στο στρατηγικό σχεδιασμό της αναβάθμισης του Κέντρου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ημερίδας (http://simdas.eu/event-with-cpc) ή να επικοινωνήσουν με τον κ. Δημήτρη Μανωλόπουλο τηλ: +357 22208625 email: d.manolopoulos@cyi.ac.cyΤο Ευρωπαϊκό Έργο SIMDAS (http://simdas.eu) που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 στοχεύει στην αναβάθμιση του CaSToRC (συντονιστής εταίρος) σε Κέντρο Αριστείας στην Προσομοίωση και την Επιστήμη Δεδομένων. Αυτή η αναβάθμιση θα γίνει σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο Jόlich στη Γερμανία, που διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους υπερυπολογιστές στον κόσμο. Το έργο είναι ένα από τα 30 έργα που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε περισσότερες από 200 προτάσεις για να διαγωνιστεί στη δεύτερη φάση για εξασφάλιση χρηματοδότησης για περίοδο 7 χρόνων και συγχρηματοδότηση από την Κυπριακή κυβέρνηση για άλλα 8 χρόνια.

Εταίροι στο Έργο: Το Υπουργείο Υγείας δια μέσου της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το Τμήμα Μετεωρολογίας, το Τμήμα Αρχαιοτήτων καθώς επίσης οι εταιρείες Hyperion και SignalGeneriX συμπληρώνουν την κοινοπραξία του έργου.