Ανακοινώσεις


Προκήρυξη σχεδίων de minimis 2019 για ιδιωτική συμμετοχή - Προώθηση Εμπορίου - 31/08/2018

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από τις 31/08/2018 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων από επιχειρήσεις του γεωργικού και βιομηχανικού τομέα καθώς και του τομέα των υπηρεσιών, για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 1/1/2019 – 31/12/2019, στα πλαίσια των τριών πιο κάτω Σχεδίων:

  Ø «Σχέδιο Eνισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) για Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό».

  Ø «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Ενιαία Αγορά και Τρίτες Χώρες»

  Ø «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) σε Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε Εκθέσεις του Εξωτερικού».
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts.

  Συγκεκριμένα οι οδηγοί των πιο πάνω σχεδίων μαζί με την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι στους πιο κάτω συνδέσμους:

  Βιομηχανικά προϊόντα

  Γεωργικά προϊόντα

  Υπηρεσίες

  Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, από τις 31/08/2018 μέχρι και τις 31/10/2018 στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω. Αιτήσεις που θα ληφθούν μετά τις 31/10/2018 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη. Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει έναντι των αιτητών μέχρι τη ψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

  Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
  Κλάδος Προώθησης Εμπορίου
  Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
  Τηλ: 22867167 (Βιομηχανικά), 22867251 ή 22867329 (Γεωργικά),
  22867134 ή 22867331 (Υπηρεσίες)
  www.mcit.gov.cy/ts