Ανακοινώσεις


Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (προγραμματίζεται να προκηρυχθεί εντός των επόμενων μηνών) - 19/06/2019 - 19/06/2019

Το Υπουργείο προτίθεται να προκηρύξει νέο σχέδιο χορηγιών με τίτλο «Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων» εντός των επόμενων μηνών.

Σκοπός Σχεδίου
Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

  • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
  • Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα εδώ