Ανακοινώσεις


Προκήρυξη διαγωνισμού για το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο στο Πεντάκωμο - 21/10/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο στο Πεντάκωμο
Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την ανάπτυξη και λειτουργία του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο, στη Λεμεσό.

Η τελική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 των εγγράφων διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και συγκεκριμένα στα πιο κάτω σημεία επαφής:

1. Κος Γιώργος Χατζήπαπας, τηλ. +357 22 369845, email: ghajipapas@mcit.gov.cy.
2. Κα Μαρία Θεοδώρου, τηλ.: +357 22 867176, e-mail: mtheodorou@mcit.gov.cy

Επιπρόσθετες πληροφορίες για το διαγωνισμό και παραλαβή εγγράφων δύναται να γίνει μέσω του συστήματος www.eprocurement.gov.cy, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1577734.Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο στο Πεντάκωμο
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, 2016

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την ανάπτυξη και λειτουργία του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο, στη Λεμεσό.

Η τελική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 31η Οκτωβρίου του 2016, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 των εγγράφων διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και συγκεκριμένα στα πιο κάτω σημεία επαφής:

1. Κος Γιώργος Χατζήπαπας, τηλ. +357 22 369845, email: ghajipapas@mcit.gov.cy.
2. Κα Μαρία Θεοδώρου, τηλ.: +357 22 867176, e-mail: mtheodorou@mcit.gov.cy

Επιπρόσθετες πληροφορίες για το διαγωνισμό και παραλαβή εγγράφων δύναται να γίνει μέσω του συστήματος www.eprocurement.gov.cy, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1577734.Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο στο Πεντάκωμο
Παρασκευή 22 Ιουλίου, 2016

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την ανάπτυξη και λειτουργία του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο, στη Λεμεσό.

Η τελική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29η Σεπτεμβρίου του 2016, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 των εγγράφων διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και συγκεκριμένα στα πιο κάτω σημεία επαφής:

1. Κος Γιώργος Χατζήπαπας, τηλ. +357 22 369845, email: ghajipapas@mcit.gov.cy.
2. Κα Μαρία Θεοδώρου, τηλ.: +357 22 867176, e-mail: mtheodorou@mcit.gov.cy

Επιπρόσθετες πληροφορίες για το διαγωνισμό και παραλαβή εγγράφων δύναται να γίνει μέσω του συστήματος www.eprocurement.gov.cy, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1577734.Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη διαγωνισμού για το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο στο Πεντάκωμο

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι έχει προχωρήσει σήμερα σε προκήρυξη του διαγωνισμού για τη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο. Ο διαγωνισμός, που δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων της Δημοκρατίας e-procurement, αφορά στην υποβολή προσφορών από ενδιαφερόμενους στρατηγικούς επενδυτές για την ενοικίαση, για περίοδο 50 χρόνων, κρατικής γης εμβαδού 328.000 τ.μ. περίπου, η οποία προορίζεται για την ανάπτυξη του Πάρκου στην παραθαλάσσια περιοχή Πεντακώμου, της επαρχίας Λεμεσού.

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας προωθεί τη δημιουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου ως βασική υποδομή για την προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο, καθώς και ως εργαλείο τόσο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της έξυπνης εξειδίκευσης όσο και για την υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας μας. Απώτερος σκοπός είναι η συνεισφορά στη διαφοροποίηση της οικονομίας μας και η μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο εφαρμοσμένης γνώσης.

Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού δύναται να γίνει μέσω του συστήματος www.eprocurement.gov.cy, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1577734, και τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 29η Ιουλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποτείνονται στην κα Λευκή Θεοδώρου, τηλ. 22867233, email: ltheodorou@mcit.gov.cy, ή στον κ. Γεώργιο Χατζήπαπα, τηλ. 22867311, email: ghajipapas@mcit.gov.cy.


Σχετικά Αρχεία:

Extension Anouncment..pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 317,64Kb)