Ανακοινώσεις


Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (επισυνάπτεται ο τελικός Οδηγός Σχεδίου – Σεπτ.2019) - 24/09/2019

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (1η Προκήρυξη)
Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

    • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
    • Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
    • Η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της πρώτης προκήρυξης του Σχεδίου ανέρχεται στα €4.500.000.

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.