Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας προκήρυξης Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων - 22/11/2019

  Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοινώνει ότι η ημερομηνία της 1ης Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία, μετατίθεται για την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 πμ. λόγω της απρόβλεπτης διακοπής που σημειώθηκε στα ηλεκτρονικά συστήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας, στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2019.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης και κάθε άλλο απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας (www.mcit.gov.cy/sit).

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867284, 22867282, 22867320, 22867247, 22867151.


  Σχετικά Αρχεία:

  Aνακοίνωση Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης_22.11.19.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 507,37Kb)