Ανακοινώσεις


Έναρξη διαγωνισμού που αφορά τη ρύθμιση του επαγγέλματος, την κατάρτιση και τη συνεχή εκπαίδευση των Συμβούλων Αφερεγγυότητας - 29/11/2017

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης (European Bank for Reconstruction and Development) ανακοινώνουν την έναρξη διαγωνισμού που αφορά τη ρύθμιση του επαγγέλματος, την κατάρτιση και τη συνεχής εκπαίδευση των Συμβούλων Αφερεγγυότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-71706.html