Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Υπουργείου Ενέργειας, Eμπορίου και Βιομηχανίας για Διαθέσιμο Βιομηχανικό Οικόπεδο στη Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού (Αγίου Σπυρίδωνα) - 08/07/2020

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι υπάρχει διαθέσιμο ένα βιομηχανικό οικόπεδο εμβαδού 1.366 τετρ. μέτρων, για εκμίσθωση, στη Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού (Αγίου Σπυρίδωνα).

Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση στο ειδικό έντυπο για εκμίσθωση (Β.Π.1) και να συμπληρώσει το Έντυπο Διαβούλευσης με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Έντυπο ΤΕΕ), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 31η Αυγούστου, 2020.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι περί Ακίνητου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμοί του 1990 (Κ.Π.Π. 164/90) και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.

Επισημαίνεται ότι εντός του βιομηχανικού οικοπέδου υπάρχουν παλαιά κτίρια και το κόστος τυχόν κατεδάφισης θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον νέο μισθωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22 - 867172.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

08/07/2020

8.1.1.2.


Σχετικά Αρχεία:

Έντυπο_Αίτησης.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 220,6Kb)

ΕΝΤΥΠΟ_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_TEE.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 130,97Kb)

Κανονισμοί 164_Ι_1990.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 375,55Kb)

Κανονισμοί 1990_I_164.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 375,55Kb)

Κανονισμοί 1993_149.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 179,31Kb)

Κανονισμοί 1994_89.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 59,35Kb)

Κανονισμοί 2001_408.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 86,54Kb)

Κανονισμοί 2003_910.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 136,37Kb)

Κανονισμοί 2005_65.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 71,98Kb)

Κανονισμοί 2006_65.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 71,89Kb)

Κανονισμοί 2010_217.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 46,82Kb)

Κανονισμοί 2013_400.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 72,06Kb)

Κανονισμοι 2017_1_71.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 113,91Kb)