Ανακοινώσεις


Εγκεκριμένοι Φορείς Κατάρτισης για την Πιστοποίηση των εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - 06/10/2016

Α.Σ. 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγκεκριμένοι Φορείς Κατάρτισης για την Πιστοποίηση των εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δυνάμει της παραγράφου 3 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο φορέας κατάρτισης και ο εξεταστικός οργανισμός εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, ή /και ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, ή /και γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας και διαδικασία αξιολόγησής τους) Διατάγματος του 2013 (Κ.Δ.Π.442/2013) και αφού διαπιστώθηκε ότι τηρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 4 του ιδίου Διατάγματος για σκοπούς διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης-


Εγκρίνει το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ως φορέα κατάρτισης για εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, με περίοδο ισχύος από 1/6/2016 έως 31/5/2019.

Αρ. Έγκρισης: 2016/03 Ημερομηνία Έγκρισης: 26/8/2016

Σημείωση:
Η αρμόδια αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της, να αναστείλει την έγκριση φορέα κατάρτισης ο οποίος δεν συνεχίζει τα πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 4, της Κ.Δ.Π.442/2013.

Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. 8.4.1.17.1.2

26/8/2016

Για περαιτέρω πληροφορίες για τους φορείς κατάρτισης και ο εξεταστικούς οργανισμούς εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πατήστε εδώ.


Σχετικά Αρχεία:

Ανακοίνωση εγκεκριμένμων φορέων κατάρτησησ μικρών ΑΠΕ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 222,03Kb)

Εγκεκριμένοι Φορείς Κατάρτισης.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 187,18Kb)