Νομοθεσία


Νόμος 69(Ι)/1994 - Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας Νόμος -Με τον Νόμο αυτό το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας μετονομάζεται σε Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.


Σχετικά Αρχεία:

Νόμος 69-1994 - Μετονομασία ΥΕΒ σε ΥΕΒΤ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 17,51Kb)