Ανακοινώσεις


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απένειμε το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών για το 2016 - 24/04/2018
Ο Πρόεδρος τη Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης απένειμε σήμερα, στις επιλεχθείσες εταιρείες, το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών για το 2016, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών έχει καθιερωθεί από το 1982 και πραγματοποιείται, σε ετήσια βάση, από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στόχος είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της εξαιρετικής προσπάθειας για αύξηση των εξαγωγών κυπριακών βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων και υπηρεσιών. Τα βραβεία απονέμονται πάντοτε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι συμβολικού χαρακτήρα και αποτελούνται από αναμνηστική πλακέτα και σχετικό δίπλωμα.

Η Επιτροπή Επιλογής, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, μετά από εξέταση όλων των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων που είναι καθορισμένα, αποφάσισε όπως βραβεύσει για το 2016 τις ακόλουθες εταιρείες:


ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / Επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα:
FOODRAM TRADING LTD
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων:
FIREPRO SYSTEMS LTD


ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:
PETROU BROS DAIRY PRODUCTS LTD
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:
ELYSEE IRRIGATION SYSTEMS LTD

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:
KIMAGRO FISHFARMING LTD

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
1. ARMONIA ESTATES LTD (MEMBER OF THE LEPTOS GROUP)


2. ODYSSEY CONSULTANTS LTD