Ανακοινώσεις


Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών - 14/05/2018


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, προκηρύχθηκε την Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018, ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης μητρώων (Integrated Registry Platform Solution) στους Κλάδους Εταιρειών και Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τον διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, είναι η 10η Ιουλίου 2018. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €14 εκ. περίπου και περιλαμβάνει, πέραν της ανάπτυξης, εγκατάστασης και λειτουργίας της πλατφόρμας και συντήρηση για περίοδο 10 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και την υποβολή των αιτήσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement) του Γενικού Λογιστηρίου.