Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - εκμετάλλευση κυλικείου - 12/09/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


1. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό προσφορών για την εκμετάλλευση του κυλικείου του ενοικιαζόμενου κτιρίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για περίοδο 3 χρόνων με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα χρόνο (Αρ. προσφοράς Υ.Ε.Ε.Β.&T./Δ/01/2016).

2. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να απευθύνονται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία και να φθάσουν το αργότερο μέχρι τις 9.00 π.μ. της Παρασκευής 16 Σεπτεμβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κα Αφροδίτη Παπανικολάου, Γραμματειακό Λειτουργό στο τηλ. 22867100, 22867102, στην οδό Ανδρέα Αραούζου 6, Λευκωσία.