Ανακοινώσεις


Παράταση Δοκιμαστικής λειτουργία του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) – DEMO - Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων - 20/11/2019

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ενημερώνει ότι, μετά από μεγάλο αριθμό αιτημάτων που λήφθηκαν, η περίοδος για δοκιμαστική λειτουργία του ηλεκτρονικού ΣΥστήματος ΣΧεδίων ΧΟρηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) παρατείνεται μέχρι τις 21/11/2019 και ώρα 11:00.

Κατά την δοκιμαστική λειτουργία (demo) oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν δοκιμαστικά και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο Σχέδιο της Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, μέσω της ιστοσελίδας https://fundingappsdemo.mcit.gov.cy/default.html χρησιμοποιώντας μόνο τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

Νοείται ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του Demo θα διαγράφονται και δεν θα ληφθούν υπόψη για οποιοδήποτε σκοπό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867284/ 22867282/ 22867320/ 22867247/ 22867151.