Νομοθεσία


Νόμος 46(I)/2007 - Ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμος -Τον Νόμο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Συνδεδεμένο με τον Νόμο είναι το Διάταγμα 318/2015. σχετικά με τα κριτήρια για την αδειοδότηση Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής.