Ανακοινώσεις


Τροποποίηση του υφιστάμενου Σχεδίου προώθησης εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων με τίτλο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους» - 22/12/2015

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει την τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος στήριξης «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους» (το Σχέδιο), για την προώθηση εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών συστημάτων (αρ. Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου Α/Α 100 ημερομηνίας 27.7.2016).

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα για την κάθε κατηγορία επενδύσεων ή μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε αναθεώρησης του Σχεδίου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται προς το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) ή τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ή την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ όπως καθορίζεται στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση και στο Σχέδιο.Σχετικά Αρχεία:

Ανακοίνωση Σχεδίου ΗΕΓΟ 2016.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 457,42Kb)

Σχεδιο Ηλιακή Ενέργεια για όλους 2016.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 897,83Kb)