Ανακοινώσεις


Αγορά υπηρεσιών από άνεργους με πτυχίο μηχανικής και λόγιστικής για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. - 14/08/2019

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας προκήρυξε στις 13/08/2019 διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για αγορά υπηρεσιών από πτυχιούχους άνεργους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.myapp.mcit.gov.cy υποβάλλοντας την μέχρι τις 16/09/2019 και ώρα 14:00 π.μ.

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Επιτροπή, μέσω της ειδικής φόρμας «επικοινωνίας» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης http://www.myapp.mcit.gov.cy/contacts ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση myapp@mcit.gov.cy μέχρι τις 09/09/2019 και ώρα 14:00 π.μ.