Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση - Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 - 29/10/2020

Για σκοπούς βελτίωσης προνοιών του υπό αναφορά νόμου, προωθείται τροποποίηση του ώστε:
- να είναι δυνατή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας κομμωτηρίου ή κουρείου σε καθορισμένες περιπτώσεις,
- να ρυθμιστεί το ωράριο λειτουργίας τους,
- να διευρυνθούν οι εξουσίες των επιθεωρητών του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων (EKK) για σκοπούς ελέγχου καθορισμένων θεμάτων,
- να είναι δυνατή η εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων,
- να ρυθμιστεί περαιτέρω η παγκύπρια εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στο Συμβούλιο και
- να ετοιμάζεται και υποβάλλεται ετήσια έκθεση για σκοπούς διαφάνειας και ελέγχου των δράσεων και της λειτουργίας του Συμβουλίου EKK.

2. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι λειτουργοί σας μπορούν να επικοινωνήσουν με τους κ. Άγγελο Γεωργίου και κα Αλεξία Κότσαπα (τηλ. 22867338 / 22867240).

3. Παράκληση όπως το ειδικό έντυπο με τις οποιεσδήποτε απόψεις/εισηγήσεις επί του προσχέδιου των τροποποιήσεων συμπληρωθεί και υποβληθεί ηλεκτρονικά και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις anggeorgiou@papd.mof.gov.cy και akotsapa@papd.mof.gov.cy όχι αργότερα από την Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020.


Σχετικά Αρχεία:

2020.10.09 Δημόσια Διαβούλευση Έντυπο Σχολίων.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 16,15Kb)

2020.10.23 Τροποποιητικό Νομοσχέδιο.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 453,77Kb)