Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση και παρουσίαση της μελέτης για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού - 03/10/2017

Δημόσια Διαβούλευση - Εθνική Στρατηγική Τουρισμού

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ανακοινώνουν ότι εγκαινιάστηκε σήμερα, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία, η δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς για διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με χρονικό ορίζοντα το 2030. Στην τελετή, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την εταιρεία Hermes Airports Ltd, παρουσιάστηκε, επίσης, η σχετική μελέτη που εκπόνησε η ισπανική εταιρεία «THR Asesores en Turismo Hotelería y Recreación S.A.», η οποία εξειδικεύεται στον σχεδιασμό εθνικών και τοπικών στρατηγικών για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Η δημόσια διαβούλευση για τη νέα Εθνική Στρατηγική Τουρισμού θα διαρκέσει μέχρι τις 30.11.2017 και όλα τα έγγραφα και οι παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη σημερινή εκδήλωση βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy, καθώς και στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Δημοκρατίας στη διεύθυνση www.reform.gov.cy.

Η νέα Εθνική Στρατηγική για τον τουρισμό αποσκοπεί σε αναβάθμιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του τομέα, με απώτερο στόχο την αύξηση της συνεισφοράς του στην ανάπτυξη της οικονομίας και, κατ’ επέκταση, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της χώρας μας. Μεταξύ άλλων, η Στρατηγική επιδιώκει τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τον επανακαθορισμό των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις υφιστάμενες και νέες αγορές, την αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών, τη βελτίωση των υποδομών και την ανάπτυξη των υφιστάμενων και σύγχρονων μορφών τουρισμού.


Σχετικά Αρχεία:

1 Μελέτη THR.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 25250,86Kb)

2 Επιτελική Σύνοψη (Executive Sammary) της μελέτης στην αγγλική γλώσσα.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 6884,47Kb)

3 Βοηθητικό κείμενο στην ελληνική γλώσσα.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 991,57Kb)

4 Παρουσίαση του εμπειρογνώμονα της THR Jörn Gieschen.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 3172,19Kb)

5 Παρουσίαση Μιχάλη Χαϊλή για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 210,61Kb)

Ερωτηματολόγιο.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 124,43Kb)