Ανακοινώσεις


Τα δικαιώματα των καταναλωτών στο Facebook - 26/11/2015

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών ανακοινώνει τη δημιουργία σελίδας στο Facebook, στη διεύθυνση www.facebook.com/ConsumerGovCy.

Η εν λόγω εξέλιξη αφορά στην προσπάθεια για καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τα δικαιώματα τους, καθώς και για διευκόλυνση της επικοινωνίας του ευρύτερου κοινού με την Υπηρεσία.

Η σελίδα ενημερώνεται καθημερινά με νέες αναρτήσεις, που εξηγούν με απλό και παραστατικό τρόπο τα δικαιώματα των καταναλωτών.