Νομοθεσία


Νόμος 54/1969 - Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμος -Τον Νόμο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.