Εκδόσεις


Ετήσια Έκθεση 2014 - 01/03/2015

Η Έκθεση επικεντρώνεται στους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική ανάπτυξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και στα πεπραγμένα του Υπουργείου κατά το 2014.


Σχετικά Αρχεία:

Ετήσια έκθεση 2014 YEEBT.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 4153,99Kb)
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα↶ 
Επιστροφή στην αρχή