Νομοθεσία


Νόμος 156 (Ι)/2002 – Ο περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμος -

Νόμος:
Νόμος 156 (Ι)/2002

Περιγραφή Νομοθεσίας:

Ο Νόμος παρέχει τη δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με αιτιολογημένη απόφασή του, να εκδίδει Διάταγμα για να καθορίζει την ελάχιστη αναλογία αιγινού και πρόβειου γάλακτος στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χαλλουμιού, κατά συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, που καθορίζονται στο Διάταγμα.