Ανακοινώσεις


Ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνομόνων και Ηλεκτρονική διαδικασία Πληρωμής του Τέλους Εγγραφής και Ανανέωσης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίσης κτιρίωνr - 06/11/2019

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως η Αρμόδια Αρχή για την Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων ανακοινώνει ότι από τις 11 Νοεμβρίου 2019 η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων και η διαδικασία πληρωμής του τέλους εγγραφής και ανανέωσης της εγγραφής στο αντίστοιχο Μητρώο θα πραγματοποιείται μόνο διαδικτυακά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων (https://epc.mcit.gov.cy).


Σχετικές Οδηγίες Χρήσης για εφαρμογή των πιο πάνω διαδικασιών θα είναι διαθέσιμες στο ηλεκτρονικό Συστήμα (https://epc.mcit.gov.cy) και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/7F86B09B7579B1B4C22581D8002BC9FC?OpenDocument.


Σημειώνεται ότι πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων πρέπει να εγγραφεί στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη» και να προχωρήσει σε πιστοποίηση και ταυτοποίηση του Προφίλ του, σύμφωνα με τις οδηγίες εγγραφής που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της «Αριάδνης» στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register