Ανακοινώσεις


Αποτελέσματα Διαβούλευσης: «Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου για το διάστημα ισχύος παρεκκλίσεων) Κανονισμοί του 2020» - 29/09/2020

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στα σχόλια και εισηγήσεις που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου για το διάστημα ισχύος παρεκκλίσεων) Κανονισμοί του 2020» .


Σχετικά Αρχεία:

Απαντήσεις-YEEB-Διαβούλευση.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 414,84Kb)