Ανακοινώσεις


Καταβολή ενοικίων από μισθωτές οικοπέδων σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές – Επεξηγήσεις / Παρεχόμενες Διευκολύνσεις - 11/08/2020

Κείμενο :

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) επιθυμεί να υπενθυμίσει στους μισθωτές των Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών τα πιο κάτω σε σχέση με την καταβολή των ενοικίων:

(i) Τα ενοίκια στις Βιομηχανικές Περιοχές, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι παγοποιημένα για δεύτερη πενταετία μέχρι τις 19/04/2023 και το ποσό της αύξησης παραχωρείται ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.

(ii) Είναι σε ισχύ το δικαίωμα που παραχωρήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για καταβολή των ετήσιων ενοικίων με μηνιαίες δόσεις μέσα στο χρόνο που καλύπτει η περίοδος ενοικίου, αντί προπληρωμής. Νοείται ότι για το χρόνο καθυστέρησης θα επιβάλλεται νόμιμος τόκος.

(iii) Για τυχόν καθυστερήσεις στην καταβολή των ενοικίων προηγούμενων περιόδων, το ΥΕΕΒ προβαίνει ήδη σε διακανονισμούς για διευθέτησή τους, πρακτική η οποία θα συνεχιστεί. Ως εκ τούτου, καλούνται οι μισθωτές να υποβάλουν στο ΥΕΕΒ σχετικές προτάσεις διακανονισμού για πλήρη διευθέτηση των οφειλών τους.


Σχετικά Αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 508,11Kb)