Ανακοινώσεις


Σχέδιο χορηγιών προς επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο συμμετέχει με κρατικό περίπτερο - 13/08/2020

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια του «Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De Μinimis προς κυπριακές επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο» προτίθεται κατά αρχήν να συμμετάσχει στις ακόλουθες εμπορικές εκθέσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2021. Σημειώνεται ότι με την προκήρυξη των πιο κάτω εκθέσεων δεν αναλαμβάνεται εκ μέρους του Υπουργείου καμία δέσμευση σε περίπτωση μη έγκρισης του Προϋπολογισμού 2021, ή/και από μη συμμετοχή σε κάποιες από τις εκθέσεις αυτές.Όνομα Διοργάνωσης
Ημερομηνία Διοργάνωσης
(I) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
    1. Maison et Objet, Paris
22-26/1/2021
    2. Τhe Big Five, Dubai
12-15/9/2021

(ΙI) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
   1. Gulf Food and Hotel Equipment, Dubai
21-25/2/2021
   2. FHA Food & Beverage, Singapore
2-5/3/2021
   3. London Wine Fair
17-19/5/2021
   4. ANUGA, Cologne
9-13/10/2021
(IΙΙ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
   1. Fruit Logistica, Berlin
3-5/2/2021

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύονται Αίτηση Συμμετοχής με το ενσωματωμένο σχετικό Ενημερωτικό Έντυπο, από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier από 13/8/2020 έως 16/9/2020. Αιτήσεις Συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά την Τετάρτη 16/9/2020 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Κλάδος Προώθησης Εμπορίου
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421
Λευκωσία Κύπρος

Τηλ.: 22867331, 22867134, 22867329,22867224ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ 2021