Νομοθεσία


Νόμος 57(Ι)/2013 - Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νόμος -Με τον Νόμο αυτό το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.


Σχετικά Αρχεία:

Νόμος 57-2013 - Μετονομασία ΥΕΒΤ σε ΥΕΕΒΤ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 62,02Kb)