Νομοθεσία


Νόμος 151(Ι)/2018 - Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νόμος -

Με τον Νόμο αυτό το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.


Σχετικά Αρχεία:

Νόμος 151-2018 - Μετονομασία ΥΕΕΒΤ σε ΥΕΕΒ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 392,76Kb)