Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

Λογότυπο Υπηρεσίας Προστασίας ΚαταναλωτήΑποστολή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στη νέα ελευθεροποιημένη και ανταγωνιστική αγορά.

Βασικοί στόχοι της Υπηρεσίας είναι η επαρκής προστασία της υγείας, ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών και η προώθηση της ανάπτυξης ενός νομοθετικού πλαισίου που θα διασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά


Αν. Διευθυντής: κ. Χαράλαμπος Ρούσος

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διαθέτει δική της ιστοσελίδα όπου προβάλλονται οι δραστηριότητες της και παρέχεται πληροφόρηση στους καταναλωτές για τα δικαιώματα τους. Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, πατήστε εδώ.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση