ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Υπηρεσία Εμπορίου

Υπηρεσία Υδρογονανθράκων

Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

Υπηρεσία Ενέργειας

Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών

Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

✐ 11/08/2020

 - Καταβολή ενοικίων από μισθωτές οικοπέδων σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές – Επεξηγήσεις / Παρεχόμενες Διευκολύνσεις

✐ 06/08/2020

 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Εναρμόνιση νομοθετημάτων Πλαισίου Αφερεγγυότητας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου...

✐ 31/07/2020

 - Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020»

✐ 20/07/2020

 - Ανακοίνωση της Υπουργείου Ενέργειας αναφορικά με την εξαγορά της Noble Energy από την Chevron

✐ 08/07/2020

 - Ανακοίνωση Υπουργείου Ενέργειας, Eμπορίου και Βιομηχανίας για Διαθέσιμο Βιομηχανικό Οικόπεδο στη Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού (Αγίου Σπυρίδωνα)

✐ 09/06/2020

 - ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

✐ 01/06/2020

 - ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Περισσότερα Νέα...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ TWEETS
Επιστροφή στην αρχή