ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Υπηρεσία Εμπορίου

Υπηρεσία Υδρογονανθράκων

Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

Υπηρεσία Ενέργειας

Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών

Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

✐ 13/08/2018

 - Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2018

✐ 25/07/2018

 - Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Alpha Bank Cyprus Ltd για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες

✐ 24/07/2018

 - Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Geomaride Ltd για Καταχρηστική Συμβατική Ρήτρα

✐ 20/07/2018

 - Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 16.07.2018

✐ 02/07/2018

 - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού σύμφωνα με το Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis", σε επιχειρ...

✐ 23/02/2018

 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Δράσεις Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων Σύμφωνα με το «Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικ...

✐ 19/12/2017

 - Ανανέωση Διάρκειας Ισχύος Καταλόγου Δικαιούχων Διαγωνισμού ΥΕΕΒΤ/ΥΒΤ/04/16

Περισσότερα Νέα...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ TWEETS
Επιστροφή στην αρχή