Προηγούμενοι Υπουργοί
Πιο κάτω φαίνονται τα ονόματα όσων έχουν στο παρελθόν διατελέσει στη θέση του Υπουργού, από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας:

01.03.2013 - 10.07.2020
Γιώργος Λακκοτρύπης
20.03.2012 – 28.02.2013
Νεοκλής Συλικιώτης
05.08.2011 - 20.03.2012
Πραξούλα Αντωνιάδου-Κυριακού
29.02.2008 - 04.08.2011
Αντώνης Πασχαλίδης
13.06.2006 - 28.02.2008
Αντώνης Μιχαηλίδης
01.03.2003 - 12.06.2006
Γιώργος Λιλλήκας
28.02.1998 - 28.02.2003
Νίκος Ρολάνδης
12.11.1997 - 27.02.1998
Μιχαλάκης Μιχαηλίδης
28.04.1995 - 11.11.1997
Κυριάκος Χριστοφή
28.02.1993 - 27.04.1995
Στέλιος Κοιλιάρης
28.02.1988 - 17.01.1993
Τάκης Νέμιτσας
07.01.1985 - 27.02.1988
Μιχαλάκης Μιχαηλίδης
20.04.1982 - 06.01.1985
Γεώργιος Ανδρέου
10.09.1980 - 19.04.1982
Κωνσταντίνος Κιττής
09.03.1978 - 09.09.1980
Αντρέας Παπαγεωργίου
05.10.1976 - 08.03.1978
Αντώνης Πιερίδης
15.01.1975 - 04.10.1976
Μιχαήλ Κολοκασίδης
08.08.1974 - 14.01.1975
Ε. Λανίτης
16.06.1972 - 15.07.1974
Μιχαήλ Γ. Κολοκασίδης
01.07.1970 - 15.06.1972
Ανδρέας Λοϊζίδης
15.06.1968 - 30.06.1970
Νίκος Δημητρίου
13.03.1968 - 14.06.1968
Ρένος Σολομίδης (Αν. Υπουργός)
16.08.1960 - 10.03.1968
Αντρέας Αραούζος
Απρ. 1959 - 15.08.1960
Πασχάλης Πασχαλίδης