ΑποστολήΦωτογραφία Υπουργείου
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή να σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των γηγενών ενεργειακών πόρων, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, την τόνωση των επενδύσεων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών και του ανταγωνισμού.


ΟΡΑΜΑ
Να καταστεί η Κύπρος πρωταγωνιστής και πρωτοπόρος σε θέματα ενέργειας στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και στην ευημερία του συνόλου των πολιτών της.


ΑΞΙΕΣ

1. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
• Αντιμετωπίζουμε τους πολίτες ισότιμα, χωρίς προκαταλήψεις ή προτιμήσεις
• Ενεργούμε με ειλικρίνεια, συνέπεια και αμεροληψία
• Αναλαμβάνουμε ευθύνη και ηγετικό ρόλο
• Βάζουμε το δημόσιο συμφέρον πάνω από το προσωπικό

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
• Εκτελούμε σωστά τα καθήκοντα μας
• Αναζητούμε πρωτοποριακές λύσεις
• Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
• Δουλεύουμε μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς για την επίτευξη κοινών στόχων
• Σκεφτόμαστε απλά, κοινοποιούμε τις προθέσεις μας και δρούμε ομαδικά για κοινό όφελος
• Αξιοποιούμε τις απανταχού συνέργειες και συνεργασίες
• Είμαστε σεμνοί στις σχέσεις μας με τους άλλους και στην προσέγγιση των ζητημάτων

4. EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ:
• Ενεργούμε προς ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, καταναλωτών και επιχειρήσεων
• Επικεντρωνόμαστε στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ταυτόχρονα μεγιστοποιούμε την ποσότητα
• Τηρούμε τα σχετικά χρονοδιαγράμματα

5. ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ :
• Πιστεύουμε στην οργάνωση και στην τεχνολογία
• Ενθαρρύνουμε και επιβραβεύουμε την πρωτοβουλία
• Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις
• Εφαρμόζουμε την αρχή της δια βίου μάθησης


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
1. Βέλτιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων
2. Διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου
3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης
4. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου