Υπηρεσία Εμπορίου


Στόχος της Υπηρεσίας Εμπορίου είναι η αύξηση και διαφοροποίηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της δημιουργίας του κατάλληλου επιχειρηματικού κλίματος και δομής που θα βοηθήσουν τις κυπριακές επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο νέο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της ικανότητας διείσδυσης των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και στη συστηματική διερεύνηση των ευκαιριών που προσφέρονται στις διεθνείς αγορές.

Προς επίτευξη της αποστολής της, η Υπηρεσία είναι σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τα Εμπορικά της Κέντρα στο εξωτερικό, με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, με τους διάφορους Επαγγελματικούς Συνδέσμους, με τις Πρεσβείες ξένων χωρών στην Κύπρο, καθώς επίσης και απευθείας με τον εμποροβιομηχανικό κόσμο.

Στις κυριότερες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εμπορίου περιλαμβάνονται:

  • η προώθηση των Κυπριακών εξαγωγών βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων, και της διασφάλισης της απρόσκοπτης ροής του εμπορίου με ξένες χώρες
  • η προβολή και προώθηση της Κύπρου ως κέντρου διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού,
  • η ίδρυση νέων και διατήρηση των υφιστάμενων Εμπορικών Κέντρων σε χώρες του εξωτερικού με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο διεθνές εμπόριο. Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία δημιούργησε το Export Helpdesk με το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει και να προσθέσει ακόμα ένα εργαλείο στην διάθεση του Κύπριου εξαγωγέα στην προσπάθεια που καταβάλλεται για προώθηση των εξαγωγών Κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές του εξωτερικού.
  • παρακολούθηση των εξελίξεων της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής, σε σχέση με το διεθνές εμπόριο, τον καθορισμό και την εφαρμογή της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στους διάφορους διεθνείς Οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) και ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), συντονίζοντας, διαμορφώνοντας και καταθέτοντας τις θέσεις της Κύπρου για τα διάφορα θέματα που συζητούνται
  • η έκδοση αδειών εισαγωγής/εξαγωγής για είδη διπλής χρήσης, όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό και έκδοση αδειών εισαγωγής για κλωστοϋφαντουργικά και χαλυβουργικά προϊόντα,
  • η Διαχείριση του Χώρου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για σκοπούς αναζωογόνησης του εμπορίου. Η Υπηρεσία δέχεται αιτήματα από οργανωμένα σύνολα, επαγγελματικούς συνδέσμους και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της διενέργειας εξειδικευμένων εκθέσεων και παρεμφερείς δραστηριότητες, για χρήση του χώρου της ΑΚΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και δράσεις της Υπηρεσίας Εμπορίου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας: www.mcit.gov.cy/ts